Μερικές φορές, ανάλογα με το λόγο της χειρουργικής επέμβασης, το τέλος του λεπτού εντέρου ή ένα ενδιάμεσο σημείο αυτού, φέρεται έξω επάνω στην κοιλιά, για να δημιουργήσει ένα στόμιο.

Το στόμιο αυτό του λεπτού εντέρου που φέρεται έξω, ονομάζεται ειλεοστομία.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ειλεοστομίας και το είδος της θα εξαρτηθεί από το λόγο τον οποίο χρειάστηκε να γίνει η χειρουργική επέμβαση.

Μια ειλεοστομία είναι συνήθως στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς. Το στόμιο μπορεί να είναι είτε προσωρινό είτε μόνιμο.